คำแนะนำด้านสุขอนามัยในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

คำแนะนำด้านสุขอนามัยในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากรสชาติอาหารและบรรยากาศที่ดีแล้ว สุขอนามัยที่ดีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน ช่วยรักษามาตรฐานอาหารให้ปลอดภัยสำหรับลูกค้า สอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่นับวันยิ่งมีความเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ

สุขอนามัยสำหรับมือ

มือที่ปนเปื้อน เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรคในอาหาร กรมอนามัย (DOH) คาดว่า ในทุกปีคนไทยกว่า 7 แสนคนมีอาการท้องร่วง ซึ่งเกิดจากการขาดสุขอนามัยที่มือเป็นส่วนใหญ่ โดยมือสามารถนำพาและส่งผ่านเชื้อโรคอันตรายได้ เช่น เชื้อโนโรไวรัส และยังเป็นตัวนำพาเชื้ออย่าง "ซาลโมเนลลา" อีกด้วย

ระหว่างการเตรียมอาหาร มือของเราสัมผัสพื้นผิวหลายชนิด ทั้งอาหารและอุปกรณ์ที่อาจมีการปนเปื้อนอยู่เช่นกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการปนเปื้อนข้าม

 • กำหนดระเบียบการรักษาสุขอนามัยสำหรับมือ พร้อมอบรมพนักงานทุกคนให้ล้างมืออย่างถูกวิธี
 • กำหนดนโยบายการใช้ถุงมือและจัดอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ตรวจสอบการล้างมือของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีการล้างมืออยู่เสมอ
 • ติดตั้งเครื่องจ่ายสบู่หรือเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์แบบไร้การสัมผัสสามารถลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามได้
 • ติดตั้งกล่องใส่กระดาษเช็ดมือหรือเครื่องเป่ามือ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

ห้องครัวและพื้นที่เตรียมอาหาร

จากการศึกษาพบว่า ในศูนย์อาหารบางแห่งมีจำนวนแบคทีเรียเกินมาตรฐานถึง 1,000 เท่า ครัวและพื้นที่เตรียมอาหารเป็นแหล่งเพิ่มจำนวนแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี การลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม การลดแพร่กระจายของแบคทีเรีย และการจัดการเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาหาร เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลพนักงานและลูกค้า

 • แยกเขียง จาน และมีดสำหรับการเตรียมเนื้อหรืออาหารทะเลดิบ และต้องทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำร้อนหลังใช้งาน
 • ให้ความรู้เรื่องความสำคัญในการล้างมือ การใช้ถุงมือและที่คลุมผมแก่พนักงาน
 • ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ทิ้งเศษอาหารให้สะอาด เพื่อป้องกันสัตว์รบกวน
 • ตรวจสอบสุขภาพของพนักงานให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ เพราะเชื้อก่อโรคต่างๆ เช่น เชื้อโนโรไวรัส สามารถแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายแม้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย

ทางเข้า

ลูกค้ามักเลือกร้านอาหารจากเมนูหรือสภาพร้านคร่าวๆ ก่อนตัดสินใจเข้าร้าน การเตรียมหน้าร้านให้สะอาด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากเข้ามารับประทานอาหารในร้านของคุณ

 • แสดงใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือรีวิวลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
 • พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ หรือเชฟที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ควรแต่งกายให้สะอาดและดูดี รวมถึงความยาวของเล็บและทรงผมด้วย
 • ใช้พรมปูพื้นที่สามารถดูดซับสิ่งสกปรกและน้ำได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเหยียบย่ำเป็นรอยเลอะไปทั่วร้านหรือสถานประกอบการของคุณ
 • เลือกใช้กลิ่นหอมที่เหมาะกับร้านของคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับลูกค้า

ห้องน้ำ

มาตรฐานของห้องน้ำในร้านอาหาร ส่งผลโดยตรงต่อรีวิวของลูกค้าเรื่องความสะอาด ห้องน้ำที่สะอาดสร้างความมั่นใจในคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มได้ถึง 91% การติดตั้งสุขอนามัยภัณฑ์ในห้องน้ำอย่างครบถ้วน จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายไปสู่ครัวและพื้นที่เตรียมอาหาร

 • จัดตารางการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัดตามช่วงเวลาการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าห้องน้ำสะอาดอยู่เสมอ
 • เตรียมสบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ น้ำยาเช็ดฝารองนั่ง ฯลฯ ให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ทำให้มีกลิ่นสะอาดอยู่เสมอ เพราะกลิ่นไม่พึงประสงค์จะทำให้คนไม่อยากเข้าห้องน้ำ จนละเลยที่จะล้างมือให้สะอาดไปด้วย